Madárszirt és környéke // Vezesd magad túra

[Térkép] [Album] [Képfeltöltés] [Info]
A Madárszirt sziklavonulata a kiédesedő Pannon-tenger által formált sziklaalakzat. Az itt található középső-miocén kőzetek 12–15 millió évesek. A földtani, tájképi és növényfaji egyedülálló értékei okán ez a terület a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik. Természetvédelmi terület. Innen belátni a Zsámbéki-medencét, a Vértest és a Gerecse vonulatát, illetve a távolban még a Bakony is felsejlik.


Földtani háttér:
A Madárszirt sziklavonulata a Tétény–Sóskúti-fennsík, az egykori Torbágy-erdőnek a nyugati pereme. A kiédesedő Pannon-tenger által formált sziklaalakzatokat láthatjuk itt. Az itt található középső-miocén kőzetek 12–15 millió évesek. Hazánk helyén ugyanis 15-12 millió évvel ezelőtt ősi tenger hullámzott, tudományos nevén a Paratethys. Ez a tenger egy szűk tengerszoros révén összeköttetésben állt a világtengerrel. Mintegy 13 millió évvel ezelőtt azonban ez a kapcsolat megszűnt a sósvizi világtengerrel, amelynek hatása az lett, hogy az Alpokból és a Kárpátokból beömlő folyók kiédesítették a Kárpát medence víztömegét, így a sósvizi tengeri élőlények, alkalmazkodni nem tudván a megváltozott életfeltételekhez, eltűntek a Kárpát medencéből. Ebből a bádeninek nevezett korszakból több olyan ősmaradvány (fosszília) ismert, amely ekkor alkotta a Pannon tenger élővilágát.

Biai fosszíliák:
A település szempontjából is rendkívül fontosak az itt talált fosszíliák, amelyek fontos adalékul szolgálnak Magyarország és a Kárpát-medence egész földtörténetének és őskörnyezetének feltárásában:
1. egy fésűs kagyló, a Chlamys biaense (Pecten biaensis), amelynek fosszíliája a múlt században innen került elő először.
2. tengeri pók: Maja biaensis (amely 10 lábú rákokot takar)
3. tengeri sün fosszília: Echinocardium biaense
Az ősmaradvány-tartalmat tekintve láthatunk egykori mészhomokon heverésző, iszapfaló életmódot folytató tengeri sünöket, osztrigákat, kagyló- és csigahéjakat.

Sziklagyep:
A Madárszirt és környéke jelentős sziklagyepi vegetációnak ad otthont. Április közepétől június elejéig folyamatos a virágpompa! A messziről kopárnak tűnő sziklás hegyoldalak közelről ritka, illetve kevésbé ritka növényekkel, gyönyörű természetes sziklakertet jelentenek. Mivel a Madárszirten és a Nyakaskőnél az alapkőzet mészkő, így főként mészkedvelő növényekkel találkozhatunk, mint amilyen a salátaboglárka, borzas ibolya, kövér daravirág (veszélyeztetett fajként tartjuk számon), tavaszi hérics (mely szintén természetvédelmi oltalom alatt áll), illatos ibolya, borzas ibolya, odvas keltike, homoki pimpó, fürtös gyöngyike, tavaszi kankalin
VIGYÁZAT!!! A sárga kövirózsa és a tavaszi hérics , valamint a kövér daravirág védett fajok , melyek gyűjtése esetén az 1996. évi LIII. a természetvédelméről szóló törvény büntetés vagy kártérítés szabható ki, természetvédelmi értéke 10 000 Ft/tő!)

Oltalom alatt álló, védett fajok:
 • sárga kövirózsa:
 • tavaszi hérics
 • kövér daravirág


  Természetvédelmi terület:
  A terület Natura 2000-es besorolású, ami Európai Uniós természetvédelmi kategória (Bővebben: A Natura 2000 hálózat célja a közösségi szinten jelentős, veszélyeztetett növény- és állatfajok és élőhelytípusok védelme, és ezen keresztül a biológiai sokféleség megőrzése és hosszú távú fennmaradásának biztosítása.

  TERÜLET STÁTUSZA A NATURA 2000 HÁLÓZATON BELÜL: Különleges Természetmegőrzési Terület – Érd-tétényi plató. A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:
 • Pannon sziklagyepek
 • Szubpannon sztyeppék
 • Pannon molyhos tölgyesek
 • Pannon cseres-tölgyesek
 • magyar ősziaraszoló
 • gyászcincér
 • nagy hőscincér
 • szarvasbogár
  A földtani és tájképi értékek okán ez a terület a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik. A Nemzeti Park a Pilis, a Visegrádi- és a Börzsöny hegységeket, az Ipoly-völgy Hont és Balassagyarmat

  További olvasnivaló a témáról:
 • https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/vedett-teruletek/natura-2000-halozat/natura-2000-halozat
 • https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/vedett-teruletek/duna-ipoly-nemzeti-park
 • https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20017
 • https://ertektar-biatorbagy.hu/termeszeti-kornyezet/madarszirt-szazlepcso/
 • https://ertektar-biatorbagy.hu/termeszeti-kornyezet/zart-sztyepperet/

 • A környéken készült fotók

                                                                               

  Az oldalt így is elérheted: [ezen a linken] vagy QR kóddal:
  vagy megoszthatod Facebookon:
  Nyakaskő Egyesület 2020, nyakasko.hu  |  dev2solve © 2020